Dragspelsorkestern Old Beginners (2008-)


Biografi:

Old Beginners dragspelsorkester startade år 2008 med 8 medlemmar som lärde sig noter och att spela dragspel i en studiecirkel på ABF. För att inte dragspelen skulle hamna i garderoben föreslog Börje Karlsson att medlemmarna skulle träffas en kväll i veckan för att spela tillsammans. Detta fortsatte de med och orkestern har nu 2013 vuxit till 20 medlemmar och har ungefär 60 spelningar per år. Dragspelsorkestern spelar mest på vårdboenden i kommunen men också för föreningar, i kyrkor eller andra sällskap samt på Lyckan en gång i månaden. Orkesterns repertoar består av gamla och nya låtar men också lite andlig musik.


Medlemmar:

Sättningsbild

Orkester 2010

Sättningsbild

Orkester 2011

Sättningsbild

Orkester 2012

Sättningsbild

Orkester 2013


Musikstil:


Spelningar:

2010-03-02 Servicehuset Marieberg

2010-08-07 Bruzaholms Bruksmuseum

2010-09-14 Servicehuset Marieberg

2010-09-25 Café Lyckan Eksjö

2010-09-28 Servicehuset Almgården

2010-09-29 Café Lyckan Eksjö

2010-10-05 Mogården

2010-10-12 Aneby PRO

2010-10-19 Servicehuset Marieberg

2010-10-26 Servicehuset Almgården

2010-10-30 Lyckan

2010-11-02 Mogården

2010-11-08 Solgården, Ingatorp

2010-11-16 Marieberg

2010-11-30 Almgården

2010-12-02 Mogärde, Vetlanda

2010-12-14 Marieberg

2010-12-22 ICA Eksjö

2011-01-18 Servicehuset Marieberg

2011-01-29 Café Lyckan Eksjö

2011-02-01 Almgården Eksjö

2011-02-09 Asa Föreläsningsförening

2011-02-15 Marieberg Äldreboende

2011-02-26 Café Lyckan Eksjö

2011-03-01 Mogården

2011-03-04 Askeryds Hembygdsförening

2011-03-08 Solgården, Ingatorp

2011-03-15 Almgården Eksjö

2011-03-23 Hults Hembygdsförening

2011-03-26 Café Lyckan Eksjö

2011-03-29 Marieberg Eksjö

2011-04-05 Bobinen, Mariannelund

2011-04-12 Mogården Eksjö

2011-04-14 Snickaren Eksjö

2011-04-21 ICA Eksjö

2011-04-26 Marieberg Eksjö

2011-04-30 Dressman Vetlanda

2011-05-05 Antuna, Druvan, Aneby

2011-05-14 Café Lyckan Eksjö

2011-05-26 Almgården Eksjö

2011-06-05 Hjälmseryds Hembygdsförening

2011-06-06 Nationaldag Höreda

2011-06-08 Campingen Eksjö

2011-07-09 Krusagården Eksjö

2011-07-16 Krusagården Eksjö

2011-07-19 Almgården Eksjö

2011-07-23 Krusagården Eksjö

2011-07-28 Mogården Eksjö

2011-07-30 Krusagården Eksjö

2011-08-15 Marieberg Eksjö

2011-08-20 Musiklördag Eksjö

2011-09-07 Marieberg Eksjö

2011-07-14 Tallgården Växjö

2011-09-20 Almgården Eksjö

2011-09-24 Café Lyckan Eksjö

2011-10-01 Frälsningsarmén Eksjö

2011-10-05 Marieberg Eksjö

2011-10-19 Mogården Eksjö

2011-10-29 Café Lyckan Eksjö

2011-11-02 Marieberg Eksjö

2011-11-14 Vicroriaföreningen Sörängen

2011-11-15 Almgården Eksjö

2011-11-26 Café Lyckan Eksjö

2011-11-29 Mogården Eksjö

2011-12-07 Marieberg Eksjö

2012-01-17 PRO Pigalle Nässjö

2012-01-24 Almgården

2012-01-28 Café Lyckan

2012-01-31 Mogården

2012-02-08 Marieberg

2012-02-21 SPF årsmöte

2012-02-25 Café Lyckan

2012-02-28 Almgården

2012-03-05 Frälsningsarmén Nässjö /Damorkestern

2012-03-08 Internationella Kvinnodagen, ABF /Damorkestern

2012-03-13 Mogården

2012-03-28 Marieberg

2012-03-31 Café Lyckan

2012-04-04 Hjärt o Lungsjukas förening

2012-04-17 Almgården

2012-04-28 Café Lyckan

2012-05-08 Mogården

2012-05-14 PRO Ekenässsjön

2012-05-23 Marieberg

2012-05-26 Café Lyckan

2012-06-12 Almgården

2012-06-13 Eksjö Camping (prel datum)

2012-07-03 Mogården

2012-07-11 Hembygdsparken Nässjö

2012-07-15 Hembygdsparken Hult

2012-07-29 Edshults-dagen

2012-08-02 Almgården

2012-08-05 Hembygdsfest Bordsjö

2012-08-14 Mogården

2012-08-18 Biodlarfören Eksjö

2012-08-25 Hult-Höreda SPF

2012-08-26 Filadelfia Högsby

2012-08-29 Marieberg

2012-09-11 Almgården

2012-09-29 Café Lyckan

2012-09-25 Mogården

2012-09-29 Café Lyckan

2012-10-02 Kyrkans pensionärer Hult

2012-10-05 Parkgården Nässjö

2012-10-06 Frälsningsarmèn Eksjö

2012-10-10 Marieberg

2012-10-20 Almgården anhörigträff

2012-10-23 Almgården

2012-10-27 Café Lyckan

2012-11-01 Parkgården Nässjö

2012-11-06 Mogården

2012-11-14 Solgården Ingatorp

2012-11-17 Café Lyckan

2012-11-21 Marieberg

2012-11-24 Café Lyckan

2012-12-04 Almgården

2013-01-15 Mogården

2013-01-30 Marieberg

2013-02-02 Café Lyckan

2013-02-12 Almgården

2013-02-25 Snickaren

2013-02-28 Mogården

2013-03-02 Café Lyckan

2013-03-13 Marieberg

2013-03-18 SPF Aneby

2013-03-23 Framtidsvecka Konsum

2013-03-24 Missionskyrkan Bäckseda

2013-03-26 Almgården

2013-04-06 Café Lyckan

2013-04-09 Mogården

2013-04-11 Pingstkyrkan Ekenässjön

2013-04-18 Antuna, Aneby

2013-04-18 Gula villan, Aneby

2013-04-21 Lommaryds k:a

2013-04-24 Marieberg

2013-04-28 Lyckan

2013-05-04 Café Lyckan

2013-05-07 Almgården

2013-05-08 Birka PRO, Jönköping

2013-05-21 Mogården

2013-05-22 Berga förs

2013-06-05 Marieberg

2013-06-06 Sv Flaggans dag, Hult

2013-07-10 Allsång Nässjö Hembygdspark

2013-07-26 Bobinen

2013-08-06 Almgården

2013-08-17 Kvarnarp

2013-08-20 Mogården

2013-08-28 Frediksdal

2013-09-04 Marieberg

2013-09-07 Lyckan

2013-09-17 Almgården

2013-09-22 Eksjö Kyrka

2013-10-01 Mogården

2013-10-04 Parkgården Nässjö

2013-10-05 Lyckan

2013-10-16 Marieberg

2013-10-21 FA- Nässjö

2013-10-29 Almgården

2013-11-09 Lyckan

2013-11-12 Mogården

2013-11-14 PRO Bruksgården Ekenässjön

2013-11-27 Marieberg

2013-12-07 Lyckan

2013-12-10 Almgården

2014-04-08 Mogården

2014-07-30 Campingen Eksjö

2014-08-05 Almgården

2014-08-09 Musik vid Sommen Tranås

2014-08-10 Melby Hembyggdsgård

2014-08-16 Kvarnarp

2014-08-19 Mogården

2014-08-20 Stalpet Aneby

2014-08-31 Knutstorps vinkällare

2014-09-03 Marieberg

2014-09-04 Antuna/Gula Villan

2014-09-09 SPF.s Månadsmöte Missionskyrkan

2014-09-13 Lyckan

2014-09-16 Almgården

2014-09-20 Malmbäck

2014-09-30 Mogården

2014-10-04 Lyckan

2014-10-07 Frälsningsarmen Tranås

2014-10-15 Marieberg

2014-10-28 Almgården

2014-11-05 Snickaren Hj-Lung

2014-11-08 Lyckan

2014-11-11 Mogården

2014-11-20 Bäckseda

2014-11-26 Marieberg

2014-12-06 Lyckan

2014-12-09 Almgården

2015-04-11 Lyckan

2015-04-29 Marieberg

2015-05-02 Lyckan

2015-05-12 Almgården

2015-05-26 Mogården

2015-06-16 Tranås Kyrkan

2015-06-27 Konsum

2015-07-04 Krusagården

2015-08-01 Askeryd preliminärt

2015-08-?? Fobo Kvarnarp

2015-08-23 Pingstkyrkan

2015-08-26 Marieberg

2015-09-05 Lyckan

2015-09-08 Almgården

2015-09-22 Mogården

2015-10-03 Lyckan

2015-10-07 Marieberg

2015-10-20 Almgården

2015-11-03 Mogården

2015-11-07 Lyckan

2015-11-18 Marieberg

2015-11-19 Antuna/Gula Villan Aneby

2015-12-01 Almgården

2015-12-05 Lyckan

2016-01-12 PRO-Eksjö

2016-01-13 PRO- Tranås

2016-01-19 PRO - Nässjö

2016-01-26 Mogården

2016-02-06 Lyckan

2016-02-09 Marieberg

2016-02-16 Almgården

2016-02-23 Sofiagården Jönköping

2016-03-01 Mogården

2016-03-05 Lyckan

2016-03-22 Marieberg

2016-03-29 Almgården

2016-04-02 Lyckan

2016-04-12 Mogården

2016-04-27 Marieberg

2016-05-03 Almgården

2016-05-07 Lyckan

2016-05-07 Bälarydsstämman

2016-05-24 Mogården

2016-06-12 Långanäs

2016-07-02 Konsumspelning

2016-08-14 Valbacken Ingatorp

2016-08-21 FOBO - biodlarnas förening

2016-08-23 Folkets Park Aneby

2016-08-24 Marieberg

2016-08-30 Huskvarna Folkets Park

2016-09-03 Lyckan

2016-09-06 Almgården

2016-09-06 Bobinen Mariannelund

2016-09-20 Mogården

2016-09-27 Frälsningsarmén Tranås

2016-10-01 Lyckan

2016-10-05 Marieberg

2016-10-18 Almgården

2016-11-01 Mogården

2016-11-03 Antuna/Gula Villan

2016-11-12 Lyckan

2016-11-16 Marieberg

2016-11-21 Dagledigträffen, Ormaryds Bygdesgård

2016-11-29 Almgården

2017-01-10 PRO-Eksjö

2017-04-01 Frälsningsarméns Våffelfest, Eksjö

2017-04-08 Café Lyckan, Eksjö

2017-08-12 Lördagsmusik vid Coop, Eksjö

2017-10-07 Café Lyckan, Eksjö

2018-04-07 Frälsningsarmén Våffelfest Eksjö


Diskografi:

Övrigt:

Länkar:
Hemsida


Referens:

SMT090302(7)

SMT101029(6)